Grand Austin

SMC Marble Care
深銀影灰雲石無縫研磨處理


玖瓏山

SMC Marble Care
金蜘蛛雲石無縫研磨,晶面處理。

 


金域酒店

SMC Marble
外牆紅紫晶麻石,研磨拋光


僑苑

SMC Marble Care
G/F 大堂藍星麻石拋光打蠟


皇璧

SMC Marble Care
全屋雲石研磨翻新:啡網紋、西班牙米黃,晶面處理。


君匯港

SMC Marble Care
爵士白雲石研磨翻新,晶面處理。


愛都大廈

SMC Marble Care
拼花地台修補、研磨翻新,晶面處理。


天匯

SMC Marble Care
拼花地台修補研磨翻新,晶面處理。


山林道

SMC Marble Care
白玉蘭雲石無縫研磨,晶面處理。


海逸豪園

雅士白雲石打磨翻新